Lightbox page 9

turteldmini.jpg (10360 bytes)
Streptopelia turtur
European Turtle Dowe / Turturduva

Strix nebulosa
Great Gray Owl / Lappuggla

Phalacrocorax carbo 
Great Cormorant / Storskarv

Turteldue i drivhus Skagen den 4 juni 2000

Laplandsugle Lapugle. Skummesløv Strand 15.juni 2000. 

Skarv i Nivå-bugten, Øresund torsdag den 10. august 2000.


Phylloscopus collybita
Common Chiffchaff / Gransångare
 
Turdus Philomelos
Song Thrush / Taltrast

Podiceps cristatus.
 Great Crested Grebe / Skäggdopping
Gransanger i hunderose (Rosaceae canina) Nivå-bugten Nordsjaelland den 16. august 2000 Sangdrossel paa plankevaerk maj 2000 Toppet lappedykker i Vejlesø i August/September 2000

Turdus pilaris
Fildfare / Björktrast

Anser anser
Greylag Goose / Grågås

Phalacrocorax carbo
Great Cormorant / Storskarv
Sjagger i rønnebærrene Sjælland lørdag den 31. september 2000. Graagaas ved Utterslev Mose mandag den 2 oktober 2000. Mellemskarv skarv Furesøen oktober 2000.

Plectrophenax nivalis
Snow Bunting / Snösparv

Oenanthe deserti atrogularis
Desert Wheatear / Örkenstenskätta

Mergus serrator
Red-breasted Merganser / Småskrake
Snespurv Gilleleje den 18. november 2000 Ørkenstenpikker 1 k hun Gilleleje søndag den 3. december 2000 Toppet skallesluger fiskerihavnen Nordhavn december 2000