Lightbox page 6

dompa2mini.jpg (10479 bytes)
Pyrrhula pyrrhula
Common Bullfinch / Domherre
graandmini.jpg (10265 bytes)
Anas platyrhynchos
Mallard / Gräsand
hvidvin7small.jpg (8271 bytes)
Larus glaucoides
Iceland Gull / Vitvingad trut
Dompap på
foderbræt december 99.
Gråand ved Esrom sø
august 99
Hvidvinget måge, Østmolen Skagen, tirsdag den 15. februar 2000.  Skagen February 15. 2000
ride11asmall.jpg (8590 bytes)
Rissa tridactyla
Kitiwake / Tretåig mås
RIDE2small.jpg (5822 bytes)
Rissa tridactyla
Kitiwake stained with oil / Tretåig mås
rosenmaage11small.jpg (6893 bytes)
Rhodostethia rosea
Ross Gull / Rosenmås
Ride i Gilleleje den 3. februar 2000  Ride med spildolie Gilleleje de 3. februar 2000 Rosenmåge i Skagen søndag den 13. februar 2000.
rosenmaasmall.jpg (7383 bytes)
Rhodostethia rosea
Ross Gull / Rosenmås
SPURVE614small.jpg (7026 bytes)
Glaucidium passerinum
Pygmy Owl / Sparvuggla
svartbag129small.jpg (7667 bytes)
Larus Marinus
Great black backed Gull / Havstrut
Rosenmåge i Skagen søndag den 13. februar 2000. Spurveugle Fortunens Indelukke 23.januar 2000. Svartbag på Sildemelskajen i Skagen mandag den 14. februar 2000.
taffeland2bsmall.jpg (8030 bytes)
Aythya ferina
Pochard / Brunand
graaand29asmall.jpg (10919 bytes)
Anas platyrhynchos
Mallard / Gräsand
graandmm37small.jpg (12364 bytes)
Anas platyrhynchos
Mallard / Gräsand
Taffeland Utterslev Mose marts 2000.   Gråand i Utterslev mose marts 2000. Gråand i Utterslev mose marts 2000.